TOKUTEI Nhật Bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
2 Nam TOKUTEI vận hành máy xây dựng (Nhật-Việt) TỈNH CHIBA, TOKYO, KANAGAWA, SAITAMA SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Cốt thép (Nhật-Việt) TOKYO SAU KHI ĐỦ FORM
20 Nam, Nữ Du học-chuyển lao động (TOKUTEI Dọn dẹp khách sạn) TOKYO 26-29.09.2022
20 Nam, Nữ Du học-chuyển lao động (TOKUTEI Chế biến thực phẩm) TOKYO 26-29.09.2022
20 Nam, Nữ Du học-chuyển lao động (TOKUTEI Điều dưỡng) TOKYO 26-29.09.2022
3 Nam TOKUTEI Giàn giáo (Đầu Nhật) TỈNH SAITAMA SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Vận hành máy xây dựng (Nhật - Việt) TỈNH CHIBA SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Vận hành máy xây dựng TỈNH HYOGO SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam TOKUTEI Hoàn thiện nội thất (Nhật - Việt) TỈNH AICHI SAU KHI ĐỦ FORM
3 Nam TOKUTEI Mộc xây dựng ( Nhật - Việt) TỈNH FUKUSHIMA SAU KHI ĐỦ FORM

Sự kiện - hoạt động