Xuất khẩu lao động nhật bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
5 NỮ ĐÓNG GÓI THỰC PHẨM TỈNH MIE 29.05.2021
5 NỮ KỸ SƯ KHỐI KỸ THUẬT VÙNG KANTO SAU KHI ĐỦ FORM
2 NAM CHẾ BIẾN THỦY SẢN TỈNH HIROSHIMA 28.05.2021
6 NAM PHUN SƠN TỈNH SHIZUOKA 25.05.2021
3 NỮ KỸ SƯ KHÔNG TIẾNG IBARAKI 22.04.2021
3 NAM XÂY DỰNG TỔNG HỢP TP OSAKA 06.04.2021
2 NAM CHỐNG THẤM TP OSAKA 05.04.2021
1 NAM VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH TP OSAKA 05.04.2021
2 NỮ ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG HOKKAIDO 09/04/2021
4 NAM DẬP KIM LOẠI TỈNH SHIMANE 23/03/2021

Sự kiện - hoạt động