TOKUTEI Nhật Bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
1 Nam TOKUTEI Hoàn thiện nội thất (Nhật- Việt) TỈNH KANAGAWA SAU KHI ĐỦ FORM
2 Nam Tấm kim loại dùng trong xâu dựng 2 đầu Nhật, Việt TỈNH HYOGO 29.08.2022
20 Nam, Nữ TOKUTEI Nhà hàng đầu Nhật TỈNH TOYAMA, OSAKA, AICHI, TOKYO,CHIBA CÓ FORM GỬI CHECK VÀ XIN LỊCH PV
1 Nam TOKUTEI Dập kim loại đầu Nhật TỈNH SHIZOUKA, TP FUKUROI SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam TOKUTEI Xây trát đầu Nhật TỈNH IBARAKI SAU KHI ĐỦ FORM
1 Nam TOKUTEI Cấp liệu bê tông đầu Nhật- Việt TP OSAKA SAU KHI ĐỦ FORM
5 Nữ TOKUTEI CBTP đầu Nhật TỈNH YAMAGATA ĐỦ 2-3 FORM SẼ XIN LỊCH PHỎNG VẤN/ LẦN
20 Nam TOKUTEI GIA CÔNG TINH( LẮP RÁP MÁY MÓC) ĐẦU NHẬT TỈNH SHIGA, TP KOKA ĐỦ 3 FORM SẼ XIN LỊCH PHỎNG VẤN/ LẦN
2 Nam TOKUTEI CỐP PHA ĐẦU VIỆT KANGAWA SAU KHI ĐỦ FORM
3 Nam TOKUTEI Giàn Giáo TOKYO,KANAGAWA SAU KHI ĐỦ FORM

Sự kiện - hoạt động