TOKUTEI Nhật Bản

Việc làm Nơi làm việc Ngày Tuyển
5 Nữ May quay lại (TOKUTEI) TỈNH HIROSHIMA 10.06.2022
3 nam Kỹ sư xây dựng TỈNH YAMAGUCHI Khi đủ Form
5 Nam Kỹ sư xây dựng TỈNH MIE, AICHI, GIFU Khi đủ Form
15 NAM IN ẤN TOKYO - Lần 1: 24/02/2020 - Lần 2 : 10/03/2020
2 NAM XÂY DỰNG SHIKOKU 12/03/2020
5 NAM/NỮ KHÁCH SẠN KANTOU, KANSAI Lần 1: 24/02/2020
2 NAM KHO VẬN KYOTO, OSAKA 18/02/2020
5 NAM NỮ KỸ SƯ CÔNG NGHỆ Ô TÔ KANSAI 12/2/2020
5 NAM NỮ KỸ SƯ CƠ KHÍ KANSAI 12/02/2020
3 NAM KỸ SƯ CƠ KHÍ OSAKA 10/01/2020

Sự kiện - hoạt động